گلچینی از همه چیز

بیا تو حال میکنی

متن نوحه ها

 
 
 
باز از راه محرم غم رسید
بر زمین آسمان ماتم رسید

این هلال قد کمان دیگر است
"لیتنا کنا معک" اندر سر است

خرقها را بار دیگر تن کنید
آتشی در قلب این خرمن کنید

طبل و شیپور عذا را سر دهید
هفت اقلیم عطش را در دهید

ورد صوفی حا و سین و یا و نون
فاعلات فاعلات فاعلون

"حای" آن حامیم ذات کبریا
"سین" آن سرها زپیکرها جدا

"یای" آن یکتا پرست و یذکرون
"نون" آن باشت قسم بر یسترون

سینه از درد فراغت خسته است
دل به روی غیر تو او بسته است

هیچ دانی در دلم جا کردی؟
عرش حق شش گوشه برپا کردی؟

عشق بازی با تو معنا می شود
نور حق با تو هویدا می شود

اسّلام ای شاه مظلوم و غریب
اسّلام ای "آیهء امن یجیب"

اسّلام ای نور چشم مصطفا
اسّلام ای "خامص آل ابا"کاروان آهسته ره تا کربلا
دشت خون و دشت درد و نینوا

خیمه ها در دشت خون برپا شود
صوت قرآن در فضا آوا شود

گویی آن شب آسمان خون گریه کرد
در میان خیمه ها حق مویه کرد

گویی یا حق چشم خود را بسته است
طاقت دیدن ندارد خسته است

عرش فلک و ملک حق اندر عذا
روز دیگر سر جدا , پیکر جدا

این همان میعارگاه محشر است
قتلگاه زادهء پیغمبر است


عصار
تو شهریاری
فاطمه تباری
تو شهریاری
فاطمه تباری
مانند حیدر همتا نداری
مانند حیدر همتا نداری
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل (سینه بزن)
ای روح احساس
رنگ و بویت از یاس
ای روح احساس
رنگ و بویت از یاس
یا کاشف الکرب ، اکشف کربی عباس
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل
تو نور عینی
ماه عالم عینی
تو نور عینی
ماه عالم عینی
تنهای تنهای ارتش حسینی
تنهای تنهای ارتش حسینی
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل
گل کردی عباس
کوه دردی عباس
گل کردی عباس
کوه دردی عباس
ساده بگم من خیلی مردی عباس
ساده بگم من خیلی مردی عباس
زهرا سرشتی رمز سرنوشتی
زهرا سرشتی رمز سرنوشتی
جنت نمی خوام تو خود بهشتی
جنت نمی خوام تو خود بهشتی
دل خانه تو دیوانه تو
دل خانه تو دیوانه تو
مهد رقیه روی شانه تو
مهد رقیه روی شانه تو
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل
شاه وفا اباالفضل ، ابالفضل
چشم تو شهلا نفست مسیحا
چشم تو شهلا نفست مسیحا
بر بازوی تو حک شده یا زهرا
بر بازوی تو حک شده یا زهرا
تو باصفایی آخر وفایی
تو باصفایی آخر وفایی
عشق دمشق و یل کربلایی
جانانی عباس بی کرانی عباس
جانانی عباس بی کرانی عباس
کشتی حسین و بادبانی عباس{هلالی}
 
سالار اباالفضل
علمدار ابالفضل
سالار اباالفضل
علمدار ابالفضل
هر لحظه و هر جا به حسین یار اباالضل
هر لحظه و هر جا به حسین یار اباالضل
سالار اباالفضل
علمدار ابالفضل
سالار اباالفضل
علمدار ابالفضل
هر لحظه و هر جا به حسین یار اباالضل
هر لحظه و هر جا به حسین یار اباالضل
مددی سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
در شوری و شینی یل شیر حسینی
در شوری و شینی یل شیر حسینی
پور علوی کاشف کرب حسینی
پور علوی کاشف کرب حسینی
مددی سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
ای تیغ برهنه تویی ساقی تشنه
ای برق دو چشمان تو صد نیزه و دشنه
ای قد تو رعنا علا زینت زینت دل ها
ای نقش کلاه خود تو یا حضرت زهرا
ای نقش کلاه خود تو یا حضرت زهرا
از عشق تو ام مست علا ساقی بی دست
ای آنکه غم مشک تهی پشت تو بشکست
مددی سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
سیدنا اباالفضل
بر مرگ قلم زد پیشم تو قدم زد
ای ماه بنی هاشمیان خیز و علم زن
ای ماه بنی هاشمیان خیز و علم زن{هلالی}
 
آسمون دو چشمم ابری شده دوباره
آسمون دو چشمم ابری شده دوباره
بارون غربت تو از آسمون میباره
علی غریب و تنها از همه نا امیده
علی غریب و تنها از همه نا امیده
کسی جواب سلام شوهرتو نمیده
ای که چراغ خونه تو گرمی حیاتی
تو رو به جون زینب نگو عجل وفاتی
نگو عجل وفاتی
پشت و پناه حیدر تو کوچه بی پناه
پشت و پناه حیدر تو کوچه بی پناه
یه زن بی یار و یاور میون یک سپاه
خدا میدونه زهرا غم تو کرده پیرم
خدا میدونه زهرا غم تو کرده پیرم
مرو یا که دعا کن تا که منم بمیرم
تا که منم بمیرم
خودت میدونی زهرا قلب منو شکستن
خودت میدونی زهرا قلب منو شکستن
کاشکی به جای دستم چشم منو میبستن
آخه خودم میدیدم که توی کوچه هایی
خودم میدیدمت که به زیر دست و پایی
به زیر دست و پایی
ای پرپر خزانم ای پرپر خزانم
گل زیبای یاسم گل زیبای یاسم
یه لحظه کن نگاهی یه لحظه کن نگاهی
بشنو تو التماسم بشنو تو التماسم
مرو مرو ز پیشم بشنو فغان حیدر
ببین فتاده لرزه به زانوان حیدر
به زانوان حیدر
مرو که درد و داغ غریبی سخته بسیار
ببین نشسته زینب کنار درب و دیوار
کنار درب و دیوار
وا اماه
وا اماه
...{هلالی}
 
اسیرم اسیرم به تاب گیسویی ( عباااااااااااااااااااس)
اسیرم اسیرم به تاب گیسویی
خرابم خرابه دو چشم جادویی
خرابم خرابه دو چشم جادویی
اسیرم اسیرم به تاب گیسویی
خرابم خرابه دو چشم جادویی
خرابم خرابه دو چشم جادویی
پیر جنون استاد مجنونم [ جمعیت ] حسیییین
پیر جنون استاد مجنونم [ جمعیت ] حسیییین
ناز نگاهی کرده افسونم
عباسیم از خدا ممنونم [ جمعیت ] حسیییین
عباسیم از خدا ممنونم [ جمعیت ] حسیییین
می سوزم ، می سوزم آهسته آهسته ( دارم پیر می شم )
می سوزم ، می سوزم آهسته آهسته
می میرم می میرم که سقا بی دسته
( آخه سقا کارش آب آوردنه ، سقای بی دست ، عباس )
دارم دلی که از غمش خونه [ جمعیت ] حسیییین
ضربان قلبم پریشونه [ جمعیت ] حسیییین
روضه مشک پاره می خونه [ جمعیت ] حسیییین
روضه مشک پاره می خونه [ جمعیت ] حسیییین
واویلا واویلا که دل ز غم چاکه ( آی اهل حرم )
علمدار به خون و علم روی خاکه
ای خیمه ها را آرزومند کرد
اهل حرم به گفتگو ...
أین عمی عباس
عمو مون عباس کجاست
صدا زد عمومون عباس رو کشتن
زود اومد عمود خیمه رو کشید
یعنی این خیمه دیگه صاحب نداره
( حسییییین )
ای خیمه ها را آرزومند کرد
اهل حرم به گفتگو برگرد
یه صدایی میگه عمو برگرد
یه صدایی میگه عمو برگرد
نه تنها دل من همیشه غم داره
نه تنها دل من همیشه غم داره
خدا هم ز داغ حسین عزا داره
خدا هم ز داغ حسین عزا داره


{هلالی}
بذار بيام دوباره كرببلاء

رخ زيبات و ببينم

پای ضریحت بمیرم بمیرم

تاوقتی با تو هستم غم ندارم

سرم همیشه بالاست

حساب من با زهــــــــراست

مرکز میخونه دل کرببلا

میدون مشک سقاست

وعدۀ ما همون جاست ایشالله

وعدۀ ما همون جاست ایشالله

کی دیده تویۀ عالم سه ساله ای راه بره با دو زانو

کی دیده تویۀ عالم سه ساله ای راه بره با دو زانو

بمیرم بمیرم دست بگیره به پهلو بمیرم

حســـــــــــــــــــــــ ین

یا حسین دیوانگی در هیئتت قانون ماست

عشق تو ارباب من تا به ابد در خون ماست

حسیــــــــــــــــــــن ...


{هلالی}
 
در به دریم مسافریم
بیاین بریم بریم به شهر آرزو
سینه زنان گریه کنان مویه کنان
بیاین بریم دیار او
غرقه ی خون مست جنون ترانه خون
بریم با عشق و شور و شین
برهنه، پا پیرن سیا دست به دعا
بریم به بین الحرمین

حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین

یه دلبره یه سروره تاج سره
می گن غزیز حیدره
با بدی ها با زشتی ها
باز هم ما ها رو میخره
نشونی اش رو اگه می خوای
باید بیای یه گنبد طلاییه
می گن که اون مهربونه
پهلوونه منصب اون سقاییه
با زمزمه با همهمه تو علقمه
پر بزنیم تو حرمش
عقده ی دل وا بکنی
دعا کنیم می گن زیاده کرمش

حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین

مست جنون بی خونه ایم دیونه ای
آقا یه عمره اسیریم
اسمش رو فریاد بزنیم
داد بزنیم
بگیم ابالفضل بمیریم
حس می کنی که بی کسی دل واپسی
دوباره با شور و نوا
سوخته تموم حاصلت
تنگه دلت
بیاین بریم کرب و بلا

حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین

{هلالی}
 
ای سجده ام بر پای تو، ای سجده ام بر پای تو
دارم به سر سودای تو
ای سجده ام بر پای تو، دارم به سر سودای تو
شاید در آغوش خدا، نی خاک زهرا جای تو
نی خاک زهرا جای تو
ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من
ای نازنین ارباب من

ای سجده ام بر پای تو، دارم به سر سودای تو
شاید در آغوش خدا، نی خاک زهرا جای تو
ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من
ای نازنین ارباب من

سرگشته ی خال توام، سرگشته ی خال توام
گرچه بدم مال توام
جنت نصیبم گر شود، بازم به دنبال توام
ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من
ای نازنین ارباب من

نذرم بود بی سر شوم، نذرم بود بی سر شوم
قربانی دلبر شوم
میترسم از عشقت رسد روزی که من کافر شوم
ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من
ای نازنین ارباب من

ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من
ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من
ای صبر من ای تاب من، ای نازنین ارباب من


{هلالی}
 
آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
صورتم رو به کربلا میکنم
از ته دل تو رو صدا میکنم
نمازم رو به گنبدو حرمو پیکر بی سر اقتدا میکنم
آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
دیگه عقلی از عشقه تو ندارم
به کجا از غمه تو رو بیارم
یه روزی دیوونت میشم به خدا
سر به صحرا ی کربلا می ذارم
حسین حسین حسین حسین حسین
آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
من که جز تو که هیچ کس رو ندارم
خودمو پای گنبدت میارم
سرمو روی نیزه ای میذارم
توی صحنه قشنگ تو میکارم

{هلالی}
 
 
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۸ساعت ۱۰:۴۳ قبل از ظهر  توسط یعقوب  |